Старобългарски речник
гобьꙃт 
гобьꙃт -гобьжѫ -гобьꙃш несв сег деят прил гобьꙃѧщꙗ ж ед εὐϑηνοῦσα За жена — плодовита, която има много деца жена твоѣ ѣко лоꙁа плодовта [гобьꙁѩщѣ, маргинална бележка] вь странахъ домѹ твоего СП 127.3 Изч СП гобьꙁт Нвб Ø