Старобългарски речник
гнѣꙁдт сѧ 
гнѣꙁдт сѧ -гнѣждѫ сѧ -гнѣꙁдш сѧ несв Вия гнездо, живея в гнездо, гнездя̀ ꙇ главꙑ гнѣꙁдѧщхъ сѧ ꙁмевъ. тѹ съкрѹшлъ ес СЕ 4b 19 Изч СЕ Гр ἐμφωλεύω Нвб гнездя [се] ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ ДА