Старобългарски речник
глѫбокъ 
глѫбокъ -ꙑ прил 1. Който има голяма дълбочина, дълбок стѹденецъ естъ глѫбокъ. отъ кѫдѫ ѹбо маш водѫ жвѫ М Йо 4.11 З А їꙁбаві отъ ненавідѩштіхъ мѩ. ї отъ глѫбокꙑхъ водъ СП 68.15 повелѣшꙙ вльсв трѹпъ го въврѣщ въ ꙗмѫ глѫбокѫ С 269.8  сꙿндошꙙ тъгда текѫште ... на гробьнаꙗ  вьсе ꙁем глѫбьшаꙗ. ѹмьрьшмъ отъ вѣка подъ ꙁемьѭ жлшта С 464.4 Образно. престѫптъ лвкъ.  срдце глѫбоко.  въꙁнесетъ сѩ бъ СП 63.7 Прен.За сън — непробуден, дълбок. прѣбѫдѣмꙑ ѹбо бьдꙙште. не съпꙙште. да глѫбокꙑ сънъ ждовьскъ вдмъ С 439.9 2. Важен, значителен  двꙙ сꙙ  славꙙ бога отъкрꙑваѭштааго творꙙштмъ вол҄ѫ го. глѫбокꙑѩ танꙑ С 555.17 же сътвор вꙑсотѫ  глѫбнꙑ. гоже глѫбокꙑѧ мꙑсл. не можетъ нктоже домꙑслт сꙙ С 262.18 глѫбокоѭ старостьѭ Отдавна, от старо време, от далечни времена нъ пон҄еже та  ꙗже смъ тъꙿнаꙗ. въ еугг҄ел лежꙙштаꙗ. глѫбокоѭ старостѭ ... вьсѣꙗна бꙑшꙙ въ ловѣьскꙑѧ помꙑсл С 533.18 Изч М З А СП С Гр βαϑύς Нвб глъбок диал остар ОА ВА Дюв НГер МлБТР РБЕ глъбокий ВА НГер глобок НГер ДА длъбок ДА глубок ОА МлБТР РБЕ Срв Гломбочица МИ АМС,Слав. нас. Алб Гъбочица МИ Глъбочани МИ АМС,Мак. код Глонбочица МИ ЙЗ,БСИА Глъмбоки дол МИ ВП,ТО Глъмбоча МИ ВК,Мя Глибока падина МИ ГХ,ТБИ