Старобългарски речник
глѫбньнъ 
глѫбньнъ -ꙑ прил Адски, който се намира в дълбините хе бже нашъ ... старааго ꙁълодѣа. ꙇ глѫбнънааго ꙁмѣ. бгомѫдрꙑмь хѫдожьствомь. ѹловль ... послѹша насъ молѧщхъ сѧ тебѣ СЕ 63b 10—11 н да пожьретъ мене ꙁм глѫбнънꙑ С 528.22 Изч СЕ С Гр βύϑιος глѫбнънъ Нвб глъбинен ОА