Старобългарски речник
глѹмъ 
глѹмъ м беꙁ глѹма ἀμετεώρητος Смирен, без гордост тако тъ ѹбо въ юнѣ врьстѣ трѹждааше сꙙ.  ѹмъ беꙁъ глѹма хранꙙ.  слово неꙁаꙁорьно съмѣшено съ солѭ божьствънѫѭ С 279.27 глѹмъ дѣꙗт Глумя се, правя си глума с някого нъ стъ (..)кꙿнг҄ън слъшѧще смьѣхомꙿ сѧ гл(...)ъ(.) (глѹмъ, Slovník jazyka staroslověnského, с. 404) дѣѭщ(.) ьтѫщ(...) ѩ Р V 4.14—15 Изч С Р Нвб глум остар ВА Дюв глума остар диал ОА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ РРОДД ДА