Старобългарски речник
гладъше 
гладъше [погр. С 141.14—15] вж класт