Старобългарски речник
глаголань 
глаголань -ꙗ ср Говорене, разговор гь же съ по глан его къ нмъ. вьꙁнесе сѧ на небо М Мк 16.19А мъного глаголань πολυλογία Многословие молꙙще же сѧ не лхо глте. ѣкоже  ѩꙁꙑънц. мьнѧтъ бо сѧ ꙗко во мъноѕѣ глн своемь ѹслꙑшан бѫдѫтъ М Мт 6.7 Изч М З А СК Гр τὸ λαλῆσαι глаголан Нвб глаголение остар ОА глаголане МлБТР