Старобългарски речник
генсаретьскъ 
генсаретьскъ -ꙑ прил от МИ Генисаретски, който се отнася до Генисарет ꙇ прѣѣвъше прдѫ на ꙁемлѭ ћенсаретъскѫ М Мт 14.34 З, А. Срв.Мк 6.53 М З ꙇ прѣѣдошѧ на ꙁемл҄ѭ ћенсаретьскѫ З Лк 8.26 ꙁеро генсаретьско МИ λίμνη Γεννησαρέτ Генисаретското [Галилейско, Тивериадско] езеро, намиращо се в северната част на Палестина, през което протича река Йордан ꙇ тъ бѣ стоѩ съ пр еꙁерѣ ћенсаретъсцѣ М Лк 5.1 Изч М З А Гр εἰς Γεννησαρέτ τῶν Γαδαρηνῶν [вар. Γεργεσηνῶν Γερασηνῶν] ћенсаретьскъ ћенсаретъскъ