Старобългарски речник
гаꙁофѹлк҄ꙗ 
гаꙁофѹлк҄ꙗ вж гаꙁофлак҄ꙗ