Старобългарски речник
гаꙁофлак҄ꙗ 
гаꙁофлак҄ꙗ ж Каса за събиране на дарения за храм ꙇ сѣдъ съ прѣмо гаꙁофлакеов. вдѣаше како народъ мететъ. мѣдь вь гаꙁофлакѭ М Мк 12.41 З амнь глѭ вамъ ѣко въдовца с ѹбогаа. мъножѣе вьсѣхъ въвръже. въмѣтаѭштхъ въ гаꙁофлакѭ М Мк 12.43 З въꙁьрѣвъ же вдѣ въмѣтаѭштѧѩ въ гаꙁофлакѭ дарꙑ своѩ б(о)гатꙑѩ М Лк 21.1 З А СК сѩ глꙑ гла с въ гаꙁофлак҄. ѹѧ въ цркве М Йо 8.20 Изч М З А СК От гр γαζοφυλάκιον гаꙁафлакꙗ ћаꙁофлакꙗ гаꙁофѹлк҄ꙗ гаꙁофлак Нвб Ø