Старобългарски речник
гаврлъ 
гаврлъ м ЛИ Гавриил — в юдаизма, християнството и мюсюлманството — един от старшите ангели [в християнството — архангел] аꙁъ есмъ гаврлъ прѣстоѩ прѣдъ бмъ М Лк 1.19 З А въ шестꙑ же мѣсѧцъ посъланъ бꙑстъ анћлъ гавьрлъ отъ ба М Лк 1.26 З, А. Срв. С247.9 пакꙑ ꙁаклнаѭ васъ. въ мѧ га нашего сха. ѣко аћл гдьсц. мхалъ. гавьрлъ СЕ 59b 6 варатъ вьсꙙ гаврлъ архстратгъ С 464.10—11 М З А СК СЕ С Гр Γαβριήλ От евр Gabrī’ēl ’сила божия, човек божи, моята сила е бог’ гаврлъ гавьрлъ Нвб Срв Гаврил [Гавраил] ЛИ Гавраила ЛИ Гавраилко ЛИ Гаврилов ФИ Гавраилов ФИ Гавраилков ФИ СтИл,РЛФИ