Старобългарски речник
вѵтнꙗ 
вѵтнꙗ ж МИ Витиния — област в северната част на Мала Азия, на брега на Черно море  ведомомъ бꙑвъшемъ вь нкомдскꙑ градъ вуѳнѧ.  вь тьмьнцѫ въвръженомъ бꙑвъшемъ ... блюдом бѣахѫ на въпрашан С 97.30 самомѹ сѫштѹ кѹпꙿно съ стꙑмъ съборомъ. вь нкаоньстѣѣмъ градѣ вуфнѧ. на хоборьца арꙗ. благодарвъ ба. вьꙁвѣст же  къ стѹѹмѹ съборѹ С 541.27 Изч С Гр Βιϑυνία вуѳна вуфна