Старобългарски речник
вѣꙗт 
вѣꙗт -вѣѭ -вѣш несв За вятър — вея, духам тъгда ѹбо прісѫжден бꙑшꙙ на ꙗснѣ вьсѫ ношть стоꙗт. гда вѣтръ лютъ сѣверъ вѣꙗше не прѣстаѧ С 90.2 нъ  сѣверѹ тъгда въ тѫ ношть вѣѭштѹ. повелѣ вьсѣхъ обнажьше ... съмрьꙁъшемъ сꙙ ѹмрѣт С 89.8 сѣверъ же лютъ вѣѧ вьсе вь н҄емъже дша бѣ на съмрꙿть рѣаше С 90.12 Изч С Гр ἐπιπνέω πνοαί Нвб вея ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ