Старобългарски речник
вѣрьствоват 
вѣрьствоват -вѣрьствѹѭ -вѣрьствѹш несв Вярвам, приемам за вярно, за истина [някакво свидетелство, факт и под.]; убеден съм в истинността на нещо аште не вждѫ въ рѫкѹ го ꙁнамен гвоꙁдннꙑхъ не мамъ вѣрьствоват. да вждѫ свома ома повѣдано вам ... т тъгда вьꙁвѣрꙋѭ ѹдес С 500.25 вѣрьствѹмъ ꙗко то сътворш С 507.12 обскахъ рѫкѫ  стнѫ обрѣтохъ.  свом прьстꙑ ѹвѣрхъ сꙙ. не нъ м съкаꙁа вѣд ... не вѣрьствовахъ рекшмъ сѫпротвхъ сꙙ апостоломъ С 510.21 Изч С Гр πιστεύω Нвб Срв вярувам остар ОА ВА НГер РБЕ