Старобългарски речник
вѣровьнъ 
вѣровьнъ -ꙑ прил Който се отнася до вяра, вярване прлож ѳома добрѣ невѣрьств. подвжꙙ прлеж дондеже ме (!) вѣровьнѫѫ анкурѫ С 500.12—13 Изч С Гр τῆς πίστεως Нвб Срв верен ОА ВА РБЕ