Старобългарски речник
вѣ 
вѣ -ꙗ ср събир Клонки, вейки мъноѕ же рꙁꙑ своѩ постлаахѫ по пѫт. а дрѹѕ вѣе рѣꙁаахѫ отъ дрѣва. ꙇ постлаахѫ по пѫт М Мк 11.8 З прѩсѧ вѣе отъ фнкъ. ꙇ ꙁдѫ протвѫ емѹ М Йо 12.13 съ младеншт вѣ вьꙁьмѣмь.  сь лѣторасльм лкѹм С 321.14 дѣт съпаса сьрѣтошꙙ акꙑ сумеѡна.  вѣ вь рѫкѹ мѣсто постьлашꙙ С 326.14 прнесѣмъ вѣ господев млост  ловѣколюбьствꙗ С 341.6 гда младꙑ дѣт вѣ въꙁьмꙿше  вѣмъ мѹ побѣдѫ гласꙙште. ѡсанꙿн въ вꙑшьн҄хъ С 402.30, 403.1 вѣ ност κλαδοφορέω Нося клонки, за да приветствам някого егда л пакꙑ вѣ носꙙштꙙ  сьрѣтаѭштꙙ хрстоса.  лкꙑ ставꙙштꙙ С 332.28 Изч М З С Гр στιβάδες βαΐα κλάδη κλάδοι вѣе Нвб вей остар НГер ЕтМл ЕтБАН Срв вейка ОА ВА НТ НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ