Старобългарски речник
вѣдь 
вѣдь - ж 1. Знание, познание  страшъно дѫба ѹдо вдѣвъ ... ꙗкоже м въсѹдвъшѹ сꙙ решт. ѡ глѫбна богатьства  прѣмѫдрост  вѣд божѧ С 301.7 обскахъ рѫкѫ  стнѫ обрѣтохъ.  свом прьстꙑ ѹвѣрхъ сꙙ. не нъ м съкаꙁа вѣд ... въꙁдраꙁхъ петра ѹт мꙙ хотꙙшта С 510.20 2. Възглед, убеждение похвал҄ѫ т распьрьнѫѭ  хрьстолюбьвьнѫѭ вѣдь С 500.18 та слꙑшавъ. остхъ дѹшѫ отъ невѣрьствꙗ. сьнꙙхъ с распьрьнѫѭ вѣдь С 511.15 Изч С Гр γνῶσις δόγμα τρόπος γνώμη Нвб Срв ведение книж остар ВА РБЕ