Старобългарски речник
вьера 
вьера нареч Вчера въпраша же годнꙑ отъ нхъ. въ кѫѭ сѹлѣе емѹ бъⷭ҇і рѣшѧ же емѹ ѣко въера въ годнѫ седмѫѭ остав  огн҄ь М Йо 4.52 З А ісхъ вера  дъⷭ҇. тъжде  въ вѣкꙑ Е 33б 11 въера слѹгꙑ пілатовꙑ рѫгаахѫ сѧ емѹ. дьнесь вратьніц адовьні. відѣвъше его іштеꙁѫ К 13а 31 Срв. С450.1 сꙑ вьера гонтел҄ь. дьнесь еуагг҄ел҄стъ С 94.6 М З А Е К С Гр ἐχϑές χϑές въера вера Нвб вчера ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ ДА