Старобългарски речник
вьсѣьскꙑ 
вьсѣьскꙑ нареч 1. Всякак, по всякакъв начин, всячески вьсѣьскꙑ прмꙑслвъше не могохомъ хъ ѹвѣштат. отъврѣшт сꙙ ха свого  бꙑт съ нам С 59.7 епскоп же  цѣсарь.  свꙙтꙑ отьцъ нашъ сповѣдꙿнкъ сак вьсѣьскꙑ сꙙ дѣашꙙ прсъвъкѹпт ѧ хотꙙште. къ правѣ  кѹпꙿносѫштьнѣ вѣрѣ С 201.25 нѣкотор ꙁавстѭ пострѣкам. ѧꙁꙑъна  блꙙдьнка  нарцаѭ. ѧже дѣломъ накаꙁавъ. вьсѣꙿскꙑ сꙙ вьсѣмъ покаꙁааше мошт. слѫ подаѭштѹ мѹ вьсѣмъ хсѹ С 276.25—26 каꙁааше бо  ѹааше  вьсаьскꙑ пеааше сꙙ мъ С 409.24 2. Напълно, изцяло сътвор мѹ клѣть дъвопосттѫ.  вьсѣъскꙑ съвръшвъ ѭ. прде къ блаженѳмѹ  глагола мѹ С 203.18 С Гр πάντα πάντα τρόπον ἕκαστα παντι´ πᾶς παντοι῀ος κατὰ λόγον вьсѣъскꙑ вьсѣꙿскꙑ вьсаьскꙑ вьсаескꙑ Нвб всячески книж остар ОА ВА ЕтМл БТР АР РБЕ