Старобългарски речник
вьсегда 
вьсегда нареч Винаги, всякога рѣшѧ же къ немѹ г въсегда даждъ намъ хлѣбъ сь М Йо 6.34 З нштѧѩ бо съ собоѭ въсегда мате. а мене не въсегда мате М Йо 12.8 З А СК аћлъскоѭ слоѭ с оград. да вꙿсегꙿда вꙿсѣкъ доволъ мѫще. ꙇꙁбꙑтъьствѹемъ. во вꙿсѣкомь дѣлѣ блаꙁѣ СЕ 15b 19 водꙑ же ѹ н҄ею бъхꙿма не бѣаше. нъ отъ рѣкꙑ ефрата ношааста ... дноѭ на многꙑ дьн. ꙗко не вꙿсегда ма того трѣбоват С 548.1—2 не вьсегда л гда наьнѣѣхомъ сꙙ брат. глаголаахомъ ѱалꙿмоса сего С 73.9 радѹте сꙙ о г вьсегда вьꙁлюбьнаа брать.  пакꙑ рекѫ радуте сꙙ С 479.6  не бѫд мі подражатель слабѹ  грѣшꙿнѹ. глщю вꙿсегда  не творѧщю нкогда же Р II 1.11—12 браⷮ҇ѣ моѣ. елко же васъ естъ боѧщь сѧ ба.  творѧщъ вꙿсегда емѹ ѹгоднаа Р II 1.26 мол сꙙ емѹ съ вѣроѭ дшеѭ всегда Г А 7 М З А СК СЕ С Р Г Гр πάντοτε καϑ᾿ ἑκάστην διαπαντός εἰκότως въсегда вꙿсегда вꙿсегꙿда всегда Нвб вьсегда остар НГер всегда книж остар ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР РБЕ