Старобългарски речник
вꙑсокъ 
вꙑсокъ -ꙑ прил 1. Висок, който е голям на височина поѩтъ с петра  ѣкова  оана братра его. ꙇ вьꙁведе ѩ на горѫ вꙑсокѫ еднꙑ М Мт 17.1 ЗI А ꙇ тъ вама покажетъ горьнцѫ вꙑсокѫ. постъланѫ готовѫ З Мк 14.15 ; горꙑ вꙑсокꙑѩ еленемъ. каменъ прібѣжще ꙁаѩцемъ СП 103.18 мѣсто вь н҄емъже ꙁатворлъ сꙙ стъ стꙑ старцъ. брѣгъ матъ на ꙁападъ.  вꙑсокъ ꙁѣло С 300.1 2. Като същ. вꙑсокаꙗ ср мн [τὰ] ὑψηλά Висини, небеса же сꙑ сѣне славѣ его.  обраꙁъ лца его носѧ же въсѣ гломъ слꙑ своеѧ. собоѫ оцѣщен грѣховъ нашхъ сътворъ. сѣде о деснѫѫ велъствѣ на вꙑсокꙑхъ Е 6б 1 съвръшаѩ ноѕѣ моі ѣко елені.  на вꙑсокꙑхъ поставлѣѩ мѩ СП 17.34 къто ѣко гь бъ нашъ жвѫї на вꙑсокꙑхъ СП 112.5 Срв.СЕ 22а 3—4 3. Прен. Който превъзхожда, стои над другите стѣшѣ херꙋвма.  вꙑшъшѣ нбесъ. прѣпѣтаѣ бце Е 28б 4 гъ въ сѡнѣ вел ї вꙑсокъ естъ надъ въсѣм людъмї его Е 32б 11 Срв.СП 98.2  аꙁъ пръвѣнець положѫ і. въсокъ надъ цѣсарі ꙁемьнꙑмі СП 88.28 ꙇ бꙑт емѹ вꙑшъшю мрънꙑхъ пеале. гю помо СЕ 98b 9 аꙁъ на наше ꙁем славенъ сꙑ племенемь. вꙑсокъ же саномъ. богатъ же ꙁѣло. на поꙁорште мръно ... трѹждаахъ сꙙ С 63.8 4. Прен. Силен, могъщ рѫкоѭ крѣпъкоѭ ї мꙑшьцеѭ вꙑсокоѭ. ѣко въ вѣкъ млость его СП 135.12 тѣмь тѧ ꙁаклнаѭ. ꙇже дръжтъ вꙿсѣьскаа. рѫкоѭ своеѭ дръжавъноѭ.  мꙑшъцеѭ своеѭ вꙑсокоѭ. ѣже сѫтъ на нбсехъ СЕ 55b 16—17 ѹааше  вьсе мѫдрост.  дѣлесꙑ  словесꙑ. вꙑшьша бѣсъ створ С 414.10 5. Прен. Възвишен в нравствено отношение  свѣтълꙑ тъ боголѣпьнꙑ гласъ къ себѣ првлѣкѫ. вꙑсокъ бѫдѫ потъштанмъ С 332.18  странꙿнї множаахѫ сꙙ кꙿ н҄емѹ. добрꙑѧ рад вон҄ꙙ мен го ... отъ коѧжде вьс вꙑсокааго рад  добрааго жтꙗ го С 549.19 вꙑше ср ед τὸ ὑψηλότερον Възвишено дело, възвишена постъпка да же сьмѣрьнѣша не отъвръже сꙙ сътворт. како вꙑше да бꙑ отъвръглъ сꙙ сътворт С 303.30 на вꙑсоцѣ ἐφ᾿ ὑψηλοῦ Високо, нависоко  раждегъ сꙙ стꙑ дѹхомь тее къ кѹмрѹ. на вꙑсоцѣ же стаѧштѹ кѹмрѹ. въспрѣтвъ мѹ рее н҄емꙋ тебѣ глагол҄ѫ С 33.11  сѣдъ на вꙑсоцѣ рее. савнъ ... да прведенъ бѫдетъ къ нашемѹ сѫдлштѹ С 146.28 вꙑсоко мѣсто τριβουνάλιον Съдилище, трибунал  аб повелѣ на вꙑсоцѣ мѣстѣ прѣстолъ поставт С 146.27 вꙑшь сѧ бога творт οὐ τοῦ ϑεοῦ προτιμάομαι Поставям се над Бога ц ба нашего вꙑшьшь сꙙ творте С 88.17 М З А СК Е СП СЕ Гр ὑψηλός μέγας μετάρσιος ὑψηλότατος ἀνώτερος ὑπερέχων Нвб висок ОА ВА АК Бот НТ Дюв ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА високий НГер Срв Висок МИ Висока МИ Високите МИ СНМБ Висока МИ ЙИв,БСМ Високи МИ ВК,ОМ Високи Лом МИ ВлГ,БЕО Висока бука МИ ВП, ТО Висока рудина МИ Висока кукла МИ Високото бранище МИ Високът МИ БС,ЕРГ