Старобългарски речник
вꙑнест 
вꙑнест -вꙑнесѫ -вꙑнесеш св Изхвърля, изнеса от някъде [образно] ꙇ віждъ ꙇ тогда то въшедъ коліко вꙑнесе. отъ дшѧ іюдов(.)і К 4b 20 Изч К Гр ἐκβάλλω Нвб Срв изнеса ОА ВА БТР РБЕ