Старобългарски речник
въхождень 
въхождень -ꙗ ср Влизане ведѫтъ сѧ цревꙑ дѣвꙑ вь слѣдь еѩ. нꙑнѣ женхъ хъ. двьр нбсънааго црства. раꙁвръꙁъ твоего ждетъ въхожденѣ СЕ 87b 25—26 Образно. блаженъ мѫжъ емѹжестъ ꙁастѫпленіемѹ отъ тебе. въхожденіѣ въ сръдьце свое ꙁавѣшта СП 83.6 гь съхрантъ въхождене твое. ї їсхождене твое. ѡтъселѣ ї до вѣка СП 120.8 тако прм ꙇ сѭ жрътвѫ. въ вонѭ благоѫханѣ ... стада хъ многоплодъна сътвор. въхождене хъ  схождене. аћлъскоѭ слоѭ с оград СЕ 15b 17 бже сꙑ прѣжде вѣкъ. съвѣдъ прѣжде бꙑтѣ хъ. ꙇ оходѫщхъ нашхъ братъ. на вꙿсѣхъ мѣстѣхъ справ ꙇмъ пѫть. л по ꙁем. л по морю ... л нѣмь обраꙁомь кꙑмь пѫть творѧщемъ. ꙇлꙇ съ нмь въхождене. ꙇ схождене хъ. въ мрѣ съхранѣѩ СЕ 18b 10 Изч СП СЕ Гр εἴσοδος ἀνάβασις въхождене въхожденіе Нвб вхождение остар ВА