Старобългарски речник
въторьнкъ 
въторьнкъ м Вторник в въⷦ҇ д҃ нⷣ҇е по пⷭ҇а А 21b 18 ; щ в вътоⷦ҇ е҃ неⷣ҇ по пастѣ А 127b 19 вⷮ҇ъ велікꙑѧ неⷣ҇ СК 88b 11 ⷳ҇. въ вторнⷦ҇. ꙅ҃. неⷣ҇. ѡⷮ полѹ У IIа 17 велкꙑ [свѧтꙑ] въторьнкъ Велики вторник, вторникът на Страстната седмица їѡанна археппа ꙁлатоѹстааго слово въ велкꙑ въторнкъ С 384.10—11  о талантѣхъ глаголано стъ въ свѧтꙑ вьторнкъ С 368.24 А СК У С Гр ἡ τρίτη въторнкъ вьторнкъ вторнкъ Нвб вторник ОА ВА Бот НТ НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ