Старобългарски речник
въторо 
въторо нареч 1. Второ, на второ място пръвое кротъко младѣнці хвалмъ. въторое еванћскꙑмі сіламі бгнъ грѧдѧі въ імѧ гне. къто сь есть ѡ боѹънѣі троіці К 1b 5 въторое же. ꙗко недостонѣе премат съмѣетъ достоньімъ съготованьіхъ ЗЛ Ia 12 2. За втори път, повторно да сꙙ събѫдетъ псано. вдѣна бꙑшꙙ шьствꙗ твоꙗ боже. шьства бога мого цѣсара же стъ въ свꙙтѣѣмь. въторо гръдъ на облацѣхъ С 326.30 Изч К С ЗЛ Гр δεύτερον въторое Нвб второ ОА ВА АК Бот ЕтБАН АР РБЕ