Старобългарски речник
въторопрьвъ 
въторопрьвъ -ꙑ числ ред въторопрьваꙗ сѫбота σάββατον δευτερόπρωτον Първата събота след втория ден на еврейската Пасха бꙑстъ же въ соботѫ въторопръвѫѭ. ꙇт емѹ сквоꙁѣ сѣанѣ. ꙇ въстръꙁаахѫ ѹенц его класꙑ. ꙇ ѣдѣахѫ страѭште рѫкама М Лк 6.1 З Изч М З Калка от гр δευτερόπρωτος въторопръвъ Нвб Ø