Старобългарски речник
въсхождень 
въсхождень -ꙗ ср 1. Прен. Духовно издигане, възход тебѣ бо хвалѫ въсꙑлаемъ. ꙇ о въсхождень нашемь. бꙑвъшмь во вꙿсемь мрѣ СЕ 65а 10—11 2. Завръщането на Исус Христос след свършека на земния му живот на небето; възкачване на небето, възнесение бꙑстъ же егда съконьаваахѫ сѧ дьнье въсхожденю его. ꙇ тъ ѹтвръд лце свое въ мъ т М Лк 9.51 З хе бже нашъ. раꙁвръгꙑ ѫꙁꙑ съмрътънꙑѩ ... ꙇ сѣдѧщмъ нꙁъ. въсхождене покаꙁавъ СЕ 63b 9 ддъ же о въсхожден въ правꙿдѫ провьстрѫб. въꙁде бъ въсклцаньмъ. гь въ гласѣ трѫбьнѣ С 478.28 Изч М З СЕ С Гр εἴσοδος ἀνάλημψις ἄνοδος въсхождене Нвб възхождение книж остар ВА ЕтМл възхождане ОА ЕтМл АР РБЕ