Старобългарски речник
въстъкнѫт 
въстъкнѫт -въстъкнѫ -въстъкнеш св Набуча, забуча, забия нꙑнꙗ вдш гда мѫтелꙗ съвꙙꙁа. кде же главѫ го въстъе С 462.28 Изч С Гр ἀναρτάω Нвб Срв [на]тъкна ОА ВА БТР АР