Старобългарски речник
въстрѧст сѧ 
въстрѧст сѧ -въстрѧсѫ сѧ -въстрѧсеш сѧ св Разтреса се, раздрусам се, разтреперя се слꙑшавъ же комсъ ... повелѣ вономъ свомъ оседълат мѹ кон҄ь цѣсарьскъ. да въшъдъ въ орѫж свомъ въ црькъве ...  прблжаѭштѹ сꙙ мѹ къ цръкъв. ꙗко въ дал҄ꙙ дного пъпршта. вьстрꙙсе сꙙ С 221.26  въдавъ себе на молтвѫ на толцѣ мол сꙙ. ꙗкоже  мѣстѹ вьстрꙙст сꙙ на н҄емже стоꙗше С 520.5 Изч С Гр φρίκη γίγνεται ἐπί τινα τρομάζω вьстрѧст сѧ Нвб Срв треса се ОА ВА БТР ДА