Старобългарски речник
въстръгнѫт 
въстръгнѫт -въстръгнѫ -въстръгнеш св Откъсна, изскубя, изтръгна [растение] онъ же рее н. еда въстръгаѭще плѣвелъ. въстръгнете кѹпъно съ нмь  пшенцѫ М Мт 13.29 З А У Образно. сего раді бъ раꙁдрѹшітъ тѩ до конъца. въстръгнетъ тѩ  прѣселітъ тѩ отъ села твоего.  коренъ твоі отъ ꙁемлѩ жівѫщхъ СП 51.7 не бо нъ въ годъ тъ мноꙁ отъпадошꙙ того напрасно въстръжен. н ѹстрот. свого проштен о н҄емже хотѣахѫ С 375.14 Изч М З А У СП С Гр ἐκριζόω ἐκτίλλω ἀναρπάζω Нвб Срв [из]тръгна