Старобългарски речник
въстаꙗт 
въстаꙗт -въстаѭ -въсташ несв 1. Надигам се, повдигам се море же вѣтрѹ велю дꙑхаѭштю въстааше М Йо 6.18А въстаꙗше напрасно бѣсꙿ. гръдомъ окомъ вьꙁраѧ на раба бжꙗ С 554.7 Образно. небскꙑ крестъ въдрѫжаше сѧ. а ідольскаѣ слѹжъба раꙁорена бꙑваше. кръстъ въстааше. ꙇ дьѣволѣ сіла раꙁорена бꙑваше К 10b 10 2. Ставам от сън, събуждам се ꙇ съптъ. ꙇ въстаатъ ношть  дьнь. ꙇ сѣмѧ проꙁѧбаатъ. ꙇ растетъ ѣкоже не вѣстъ онъ М Мк 4.27 З ѣко сонъе въстаѭштаго. гі въ градѣ твоемъ ікѹнѫ іхъ ѹніьжішѩ СП 72.20 ѹблаж  бьдѧща. дѣлаѭща. съпѧща. въстаѭща СЕ 94b 12 же ꙁа ѹтра въстаѭште. гда сѫꙙтъ вно. радѹѭтъ сꙙ ꙁѣло ꙗко ѹ свохъ сѫтъ с дома лежал С 267.16 3. Вдигам се от болест, оздравявам стѣн҄ь апостолъ мрътвꙑѧ въстав. прношаахѫ бо на одрѣхъ недѫжвꙑѧ. да понѣ стѣн҄ь петровъ надетъ на кого хъ.  аб въстаꙗхѫ С 307.17 прхождаахѫ же  женꙑ к немѹ мѫштꙙ танꙑѧ врѣдꙑ ... аб же аꙁаахѫ танꙑѧ хъ страст.  вьстаꙗхѫ ѹкрѣпьꙗмꙑ. стꙑмъ  прснꙑмъ съдравїмъ. свѣтьла мѫште лца С 557.6 4. Ставам, вдигам се от гроба; оживявам, възкръсвам слѣп проꙁраѭтъ. ꙇ хром ходѧтъ. прокажен ощаѭтъ сѧ.  глѹс слꙑшѧтъ. мрътв въстаѭтъ. ꙇ ншт благовѣстѹѭтъ М Мт 11.5 З А а ѣкоже въстаѭтъ мрътв М Лк 20.37 З пожідѣмъ вдѣт ха. побѣждъша. въстаѭшта ꙁ мрътвꙑхъ К 12а 28 дьнесь отъ мрътвꙑхъ въстаѧ лаꙁарь. многѹ  раꙁлъ гнѣвѹ раꙁдрѣшен намъ датъ С 303.3 5. Вдигам се на борба, опълчвам се срещу някого, въставам  прѣпоѣсалъ мѩ есі сілоѭ на бранъ. съпѩлъ есі въсѩ въстаѭщѩ на мѩ і подѫ мноѭ СП 17.40 о тебѣ врагꙑ нашѩ ꙁбодемъ рогꙑ. ї о мені твоемъ ѹніъжмъ въстаѭщѩѩ на нꙑ СП 43.6 їꙁъм мѩ отъ врагъ моіхъ бже. ї отъ въстаѭщхъ на мѩ отъм мѩ СП 58.2  воꙁьрѣ око мое на врагꙑ моѩ. ї на въстаѭштѩ на мѩ СП 91.12 лѣгат  въстаꙗт съ συγκοιτάζομαι, συνανίσταμαι Лягам и ставам с някого, постоянно съм заедно с някого  бѫдетъ т стѣна крѣпъка. отъ лца вражѣ ... мѫжьствѹ подвжънкъ. лѣжѧ  въстаѩ съ тобоѭ. сѣдѧ  веселѧ срце твое СЕ 92b 19—20 М З А СП СЕ К С Х Гр ἐγείρομαι διεγείρομαι συνεγείρομαι ἐξεγείρομαι ἐξυπνίζομαι ἀνίσταμαι ἐπανίσταμαι вьстаꙗт Нвб Срв въставам ОА ВА АК Бот ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ