Старобългарски речник
въставлꙗт 
въставлꙗт -въставлꙗѭ -въставлꙗш несв 1. Вдигам на бой, привеждам в бойна готовност ѹмножіт сꙙ словесънѹѹмѹ стадѹ. въгоднка свого. ꙗкоже бо вельгласънаꙗ трѫба трѫбꙙшт вьставьꙗтъ многꙑ. на въплъен рат С 206.23 2. Правя мъртвият да се вдигне от гроба, да оживее; възкресявам стѣн҄ь ѹенкъ въставьꙗше мрътвꙑѧ С 307.17—18 пото бо рекошꙙ мрьтвꙑѧ въставьꙗтъ С 402.26 Изч С Гр διανίστημι ἐγείρω διεγείρω вьставл҄ꙗт вьставьꙗт въставьꙗт Нвб Ø