Старобългарски речник
въспрѣщат 
въспрѣщат -въспрѣщаѭ -въспрѣщаш несв 1. Заплашвам, застрашавам стꙑ савнꙿ отъвѣшта. не маш тꙑ мене нкакоже въспрѣштаѧ мьнѣ мѫкам С 148.22 2. Порицавам, укорявам, осъждам гда же л отъмѣтааше сꙙ крьста  отъвѣштавааше сꙙ. въспрѣштамо мѹ бꙑвааше ꙁѣло. ꙗкоже дꙗвол҄е мꙑслꙙштѹ С 379.15 Изч С Гр ἐκφοβέω ἀπειλῶν ἐπιτιμάω въспрѣштат Нвб възпрещавам книж остар ОА ВА РБЕ