Старобългарски речник
въсплюнѫт 
въсплюнѫт -въсплюнѫ -въсплюнеш св Плюна моⷧ҇ наⷣ҇ емѹже естъ врѣдъ въ ѹстѣхъ. л въ ѹшью. егꙿда же хощеш творт. въсплюн на врѣдъ СЕ 28а 1—2 прведенааго къ тебѣ. глѹха  гѫгънва. вьсплюнѫвъ на ѩꙁꙑкъ его. сътрѣблъ ес нѣмость отъ ѩꙁꙑка его СЕ 28а 10—11 Изч СЕ вьсплюнѫт Нвб Срв плюна