Старобългарски речник
въспланѫт сѧ 
въспланѫт сѧ -въспланѫ сѧ -въспланеш сѧ св Пламна, разгоря се, възпламеня се ї въꙁіде дꙑмъ гнѣвомъ его.  огнь отъ него въспланетъ сѩ СП 17.9 Изч СП Гр καταφλογίζω Нвб Срв възпламеня [се] ВА БТР АР РБЕ