Старобългарски речник
въскꙑсѣт 
въскꙑсѣт -въскꙑсѣѭ -въскꙑсѣш св За тесто — бухна, шупна, втасам подобъно естъ цсрстве небское квасѹ. ꙇже въꙁемъш жена съкрꙑ въ мѫцѣ тр сатъ доньдеже вьскꙑсѣ вьсѣ М Мт 13.33 З Изч М З Гр ζυμόομαι вьскꙑсѣт Вж. при въскꙑснѫт Нвб