Старобългарски речник
въскꙑснѫт 
въскꙑснѫт -въскꙑснѫ -въскꙑснеш св За тесто — бухна, шупна, втасам подобьно естъ квасѹ. ꙇже премъші жена. съкрꙑ въ мѫцѣ трі сатъ. додеже въскꙑсѫ вьсѣ А Лк 13.21 Изч А Гр ζυμόομαι Нвб възкисна остар диал ОА Дюв ЕтМл РБЕ ДА Срв вкисна