Старобългарски речник
въскѹрꙗт 
въскѹрꙗт -въскѹрꙗѭ -въскѹрꙗш несв Изпълвам с дим, пушек; задимявам бже творье ... ѹмъножь клопотъ каменѣ. ꙇ кѹрене. прка(са)ѩ сѧ горахъ. ꙇ въскѹрѣѩ ѩ. ꙇꙁгонѧ вꙿсѣко беꙁвѣре ꙇꙁ люде свохъ. селѧ вь нхъ вꙿсѣко правовѣре СЕ 44b 14 Изч СЕ Нвб Ø