Старобългарски речник
въсклкнѫт 
въсклкнѫт -въсклкнѫ -въсклкнеш св Извикам, издам вик [обикновено като израз на радост, ликуване], възкликна вьсі ѩꙁꙑці въсплещѣте рѫкама. въсклікнѣте бѹ гласомъ радості СП 46.2 прідѣте въꙁдрадѹімъ сѩ гю. въсклікнѣмъ бѹ снѹ нашемѹ. варімъ ліцего ісповѣданімь. ї въ пъсалъмѣхъ въсклікнѣмъ емѹ СП 94.1, 2 прдѣте ѹбо вьс да радѹмъ сꙙ о г ... да вьсплештемъ рѫкам.  вьсклкнемъ богѹ съпасѹ нашемѹ. гласомъ веселомъ С 319.11 вьꙁьмѣте сꙙ врата вѣьнаꙗ. въкѹпѣ же слꙑ въсклкнѫшꙙ. въкѹпѣ же врата въꙁꙙшꙙ сꙙ С 466.1 Е СП С Гр ᾿αλαλάζω βοάω вьсклкнѫт въсклікнѫт Нвб възкликна книж ОА ВА ЕтМл БТР АР РБЕ