Старобългарски речник
въсверѣпѣт 
въсверѣпѣт -въсверѣпѣѭ -въсверѣпѣш св За море, морски вълни — разбушувам се, освирепея такожде  моръскаа страна. како вꙑнѫ хвал тѧ. сътворьшааго. въсверѣпѣвъше бо влънам. съ ꙁемⷧ(е)ѭ сѧ боретъ СЕ 1а 17—18 Изч СЕ Гр ὀρίνομαι Нвб Срв [о]сверепея остар ВА ДА