Старобългарски речник
върѧждень 
върѧждень -ꙗ ср Последователност, ред аꙁъ же на вьрꙙжден лѣтъно въсхождѫ. семѹ ѹбо їѡанѹ божьствънѹѹмѹ. девꙙть лѣтъ въ епскѹп сътворвъшѹ. сълѹ сꙙ мѫжѹ сестрꙑ го марѧ ... строт рамѣньскѫ власть С 281.17 по върѧжденью a) κατὰ λεπτόν По ред, последователно, едно след друго онъ же то слꙑшавъ опеал сꙙ ꙁѣло.  молтъ го по вьрꙙжденю м. съповѣдат прѣльсть вьсѫ сотоннѫ С 525.7 b) ἀναλόγως Съответно, следователно аште ꙗкоже длъжа соломѡнъ. прореень отъ ба прмь. въ пртꙿахъ рее. отъ вельства  добротꙑ ꙁъдан. по вьрꙙжденю вдѣт. по н҄емѹже обраꙁѹ родотворьцѹ хъ съꙁꙿдат ѧ С 534.3 Изч С Гр ἀκολουϑία вьрѧжден Нвб Срв вреждане ОА ВА ЕтМл АР РБЕ вряждане остар диал НГер