Старобългарски речник
въраꙁѹмт 
въраꙁѹмт -въраꙁѹмлѭ -въраꙁѹмш св Дам някому разум; вразумя, поуча благословештѫ гѣ въраꙁѹмъшаго мѩ СП 15.7 въраꙁѹмлѭ тѩ і наставлѭ въ пѫтъ съ вь ньже поідеші СП 31.8 въраꙁѹм мѩ ї спꙑтаѭ ꙁаконъ твої СП 118.34 рабъ твої есмь аꙁъ въраꙁѹм мѩ. ї ѹвѣмь гъ съвѣдѣнѣ твоѣ СП 118.125 въраꙁѹм  помьнѣт тѧ. прсно. ꙇ твоѣ повелѣнѣ творт. съмѣрене ꙇ любовь. ꙇ кротость подажд емѹ СЕ 81b 4 СП СЕ Гр συνετίζω Нвб вразумя ОА ВА Бот Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ