Старобългарски речник
въорѫжат сѧ 
въорѫжат сѧ -въорѫжаѭ сѧ -въорѫжаш сѧ несв Въоръжавам се твоеѭ мⷧ҇ст(ь)ѭ въорѫжаѭ сѧ (..)мь на (вꙿ)сѧ ... врагъ Р VII 3.5 Изч Р Нвб Срв въоръжавам се ОА ВА Бот НГер ЕтМл БТР АР РБЕ въоружавам се остар РБЕ