Старобългарски речник
въображат сѧ 
въображат сѧ -въображаѭ сѧ -въображаш сѧ несв Приемам, придобивам образ тѹ же аб(е) съ прьва от въꙁвьішенꙗ събьіваетъ с мъ пакост събьіват. не въображаѭштамъ с сѫдꙗмъ скѹсьнкомъ бьіт  (б)рат ЗЛ IIб 14 Изч ЗЛ Гр τυπόω ἐμαυτόν Нвб въображавам [си] ОА ВА АК РБЕ Срв въобразявам [си] ЕтМЛ, ЕтБАН БТР АР РБЕ