Старобългарски речник
въноꙁт 
въноꙁт -въножѫ -въноꙁш св Забия  съвꙙꙁавъше го сътворшꙙ мѹ онѹштѫ.  гвоꙁдѧ острꙑ въноꙁшꙙ въ онѹштѫ.  обѹшꙙ  С 17.20 Изч С Гр ἐμπείρω Нвб Срв внижа РБЕ