Старобългарски речник
въложень 
въложень -ꙗ ср въложень [ьстьнаго поꙗса прѣсвѧтꙑѩ богородцѧ въ халкопратхъ] ἡ κατάϑεσις [τῆς τιμίας ζώνης τῆς παναγίας Θεοτόκου ἐν τῇ Σορῷ τῶν Χαλκοπρατείων] Църковният празник Полагане честния пояс на Богородица в Халкопратия [в специално построен храм, посветен на Богородица в Халкопратия в Цариград по времето на имп. Маркиан [450—457 г.], обновен при имп. Юстиниан [527—565 г.]. Пр. на 31 август мⷺца авгⷭ҇о ћ҃а҃. вьложене. поѣса еⷭ҇нааго прстъѩ бцѧ лежѧщааго въ стѣ краб. въ халкопратіхъ А 153b 8 Изч А вьложене Нвб Срв вложение книж остар ОА ВА РБЕ