Старобългарски речник
вълаꙁт 
вълаꙁт -вълажѫ -вълаꙁш несв Влизам ꙇ же пръвѣе вълажааше по въꙁмѫштен водꙑ съдравъ бꙑвааше М Йо 5.4 З А егда же прхождѫ аꙁъ. ꙇнъ прѣжде мене вълаꙁтъ М Йо 5.7 З А не вьлаꙁтъ въ ѹбтел҄ьнъскѫ пештерѫ С 510.2  да не ꙁлаꙁ слово скврьнаво ѭдѣже хъ вьлаꙁтъ С 507.22 вълаꙁꙙштѹ же піѡню вь темнцѫ. днъ отꙿ вонъ ѹдар  по главѣ С 139.6—7 вълаꙁш бо въ водѫ еще носѧ грѣхꙑ Х I Bа 12—13 М З А С Х Гр ἐμβαίνω καταβαίνω ἐπιβαίνω εἰσέρχομαι κατέρχομαι παροδεύω вьлаꙁт Нвб влазям остар диал ОА ВА АК Бот НТ НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ