Старобългарски речник
вълагалще 
вълагалще ср Кесия не носте вълагалшта н врѣтшта н сапогъ М Лк 10.4 З продадте мѣне ваше.  дадте млостꙑнѭ. сътворте себѣ вълагалшта не ветъшаѭшта М Лк 12.33 З А СК  рее мъ егда посълахъ вꙑ беꙁ вълагалшта. ꙇ бес прꙑ. ꙇ бесапогъ. еда есо лшен бꙑсте М Лк 22.35 З же матъ вълагалште да въꙁьметъ такожде  прѫ М Лк 22.36 З въ істінѫ богатъ вълагаліште бо понесе. плъно бжствънаго богатъства К 14b 26 Срв. С453.15—16 Изч М З А СК К С Гр βαλλάντιον вълагаліште Нвб влагалище ОА ВА Дюв ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ РРОДД