Старобългарски речник
въкꙑсѣт 
въкꙑсѣт -въкꙑсѣѭ -въкꙑсѣш св За тесто — шупна, втасам пакꙑ рее комѹ ѹподоблѭ цѣсрстве бже. подобъно естъ квасѹ. же премъш жена съкрꙑ въ мѫцѣ. тр сатъ. доньдеже вькꙑсѣ вьсѣ М Лк 13.21 Изч М Гр ζυμόομαι вькꙑсѣт Нвб Срв вкисна ОА ВА ЕтМл АР РБЕ