Старобългарски речник
въꙁꙗхат 
въꙁꙗхат -въꙁꙗдѫ -въꙁꙗдеш св Отплавам рее къ смонѹ вьꙁѣд (въ) въ глѫбнѫ. ꙇ въметѣте мрѣжѧ вашѧ въ ловтвѫ М Лк 5.4 Изч М Гр ἐπανάγω въꙁѣхат Нвб Ø